Протонометрия


Презентация по аналитична химия (Протонометрия) Киселинно-основен титраметичен анализ...
 

Амоняк


Химичното съединение между азот и водород, при което се получава амоняк - елемент от Менделеевата таблица. Анализ и взаимодействия...
 

Водни разтвори


Дисперсни системи – определение и видове. Разтвори и механизъм на разтварянето. Концентрация на разтворите. Дифузия и др...
 

Хроматография


Експериментът на цвет се е състоял в успешен опит за разделяне на фракции на хлорофил. Била е използвана стъклена колона запълнена със сорбент, силно оситнен калциев карбонат...
 

Kиселинно - основни и комплексообразувателни равновесия


Влияние на външни фактори върху силата на протолитите. Неводни разтворители рH скала и влияние върху силата на протолитите...
 

Химични свойства на водата


Водната молекула се състои от два водородни и един кислороден атом, съединени с ковалентна химична връзка....
 

Атомна абсорбционна спектроскопия


Атомната абсорбционна спектроскопия (ААС) е метод за определяне на отделните елементи, което се извършва в разтвори. Методът дава възможност за определяне на общото съдържание на метала независимо от това, в какви съединения се съдържа в пробата...
 

Емисионен спектрален анализ с индуктивно свързана плазма


Излъчената от източника светлина носи специфичните характеристики на пробното вещество, т.е. неговия емисионен спектър. Той е съставен от набор спектрални линии (характерни за всеки елемент, присъствуващ в източника)...
 

Озонов слой и озонова дупка


Озонът е газ с алотропна форма на кислорода със светло син цвят и с остра миризма...
 

Аналитична химия


Определяне на б-каротин,аналитична химия...

Качи презентация и спечели
 

Сподели своите Презентации по Аналитична химия с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент